واحد وب سايت

1391/2/30 0:0

 

امروزه اهميت تکنولوژى اطلاعات به منظور تسريع در اطلاع رسانى و افزايش سرعت و دقت فعاليت های مختلف دانشگاه ها به روشنى مشخص شده است.
در راستاى اطلاع رسانى ، استفاده از پايگاه‌هاى اينترنتى نقش مهم و اساسى را بر عهده دارد.


شرح وظايف:
ایجاد سایتی اختصاصی برای دانشگاه
بکارگیری سیستم مدیریت محتوا CMS به منظور توسعه مدیریت سایت
جمع آوری اطلاعات وب سایت توسط رابطین IT
پیاده سازی وب سایت
آموزش به رابطین IT و سایر پرسنل مربوطه جهت ایجاد و بروز رسانی سایت اختصاصی
وارد کردن اطلاعات واحدهای تابعه دانشگاه در وب سایت اختصاصی
نظارت فعال و پایش عملکرد واحدها در بروز رسانی سایت ، مدیریت فضای مورد نیاز واحدها
به روزرسانی و ارتقاء نرم افزار CMS با توجه به نیازهای جدید

 


تاریخ بروز رسانی:   30 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >