واحد وب سايت

1391/2/30 0:0

 

امروزه اهميت تکنولوژى اطلاعات به منظور تسريع در اطلاع رسانى و افزايش سرعت و دقت فعاليت های مختلف دانشگاه ها به روشنى مشخص شده است.
در راستاى اطلاع رسانى ، استفاده از پايگاه‌هاى اينترنتى نقش مهم و اساسى را بر عهده دارد.

لزوم به روز و در دسترس بودن اطلاعات و سهولت در انجام  امور دانشگاهی، موجب راه اندازی وب سایت ها و پورتال های اختصاصی جهت ارائه خدمات بهینه گردیده است. بطوریکه تا کنون سامانه تحت وب و وب سایت اختصاصی راه اندازی و مورد استفاده قرار گرفته است مانند وب سایت اصلی دانشگاه، وب سایت دانشکده ها، معاونت ها، مراکز آموزشی درمانی، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و... ، بطوریکه با به روزنگه داشتن آن ها برای جلب رضایت مراجعین و ارائه آخرین اخبار و اطلاعات به آنها جهت تسریع در انجام امور گردیده است


شرح وظايف:
ایجاد سایتی اختصاصی برای دانشگاه
بکارگیری سیستم مدیریت محتوا CMS به منظور توسعه مدیریت سایت
جمع آوری اطلاعات وب سایت توسط رابطین IT
پیاده سازی وب سایت
آموزش به رابطین IT و سایر پرسنل مربوطه جهت ایجاد و بروز رسانی سایت اختصاصی
وارد کردن اطلاعات واحدهای تابعه دانشگاه در وب سایت اختصاصی
نظارت فعال و پایش عملکرد واحدها در بروز رسانی سایت ، مدیریت فضای مورد نیاز واحدها
به روزرسانی و ارتقاء نرم افزار CMS با توجه به نیازهای جدید
پیگیری و رفع اشکالات فنی پورتال اصلی و زیرپورتال مراکز تابعه دانشگاه
پیگیری و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات الکترونیکی به کاربران
ارایه گزارش های دوره ای از نحوه عملکرد نمایندگان وب سایت
تعیین شاخص های وبومتریک و بررسی وضعیت زیرپورتال های مراکز تابعه دانشگاه  بر اساس شاخص های تعیین شده
ایجاد ایمیل دانشگاهی جهت کاربران و ارائه آموزش مقدماتی به کاربران
تنظیم قرارداد پورتال دانشگاه و نظارت بر حسن انجام آن

 

کلمات کلیدی:
واحد.وب.سایت    

تاریخ بروز رسانی:   4 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >