واحد نرم افزار

1391/2/30 0:0

 شرح وظايف :

انتخاب ، خریداری ، نصب و راه اندازی آزمایشی و پشتیبانی نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه
ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای مختلف دانشگاه
بررسی قراردادهای نرم افزاری دانشگاه
تشکیل کمیته اتوماسیون اداری
بررسی نرم افزارهای موجود در دانشگاه
نیاز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه
بررسی شرکت ها
خریداری نرم افزارای اتوماسیون اداری ، یکپارچه مالی-اداری و...
نصب و آموزش مرحله ای نرم افزارها در سایر واحدها
درخواست واحدها جهت دریافت مشاوره خرید نرم افزار
ارائه مشاور خرید نرم افزار به واحدها طبق نیاز سنجی انجام شده
پاسخگویی به درخواست دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای نرم افزاری
عقد برخی قراردادهای خرید نرم افزار با نظارت دفتر حقوقی
پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم
آگاهي از كليات (حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيگيري مناسب تر مسائل مربوطه
نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها
تامین و فراهم آوردن راهکارهای مناسب جهت حفظ امنیت دسترسی به داده های نرم افزارهای موجود در واحد
اعمال تنظیمات مورد نیاز نرم افزارها جهت استفاده کاربران در واحد مربوطه

کلمات کلیدی:
واحد.نرم     افزار    

تاریخ بروز رسانی:   4 دی 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >