واحدسخت افزار

1391/2/30 0:0

واحدسخت افزار :

این واحد با توجه به پيشرفت سريع علم و تکنولوژى کامپيوتر و اهميت فناورى اطلاعات در دانشگاه،  ایجاد بستر سخت افزاری مناسب ، جهت رسیدن به خواسته های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ، امری اجتناب ناپذیر است.

شرح وظایف:
تخصیص منابع لازم
نظارت بر خرید رایانه در دانشگاه
نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار دانشگاه
پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه
تهیه ، نصب و پشتیبانی کلیه تجیزات فعال و غیرفعال بین واحدی شبکه دانشگاه
تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار
درخواست واحدها جهت دریافت مشاوره رایانه و سخت افزار
پاسخگویی به دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای سخت افزار و شرکت در جلسات مناقص سخت افزاری
عقد قراردادهای پشتیبانی سخت افزار در موارد لازم با شرکت های خصوصی
تعمیر سبستم ها و رفع عیب بستر سخت افزاری شبکه
بررسی وضعیت موجود سخت افزار و شبکه دانشگاه
اولویت بندی و اجرای شبکه در واحدهای لازم
عقد قرارداد با شرکت های خصوصی جهت اجرای شبکه در سطح دانشگاه
شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات

 


تاریخ بروز رسانی:   3 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >