معرفي مركز

1391/2/30 0:0

مدیریت آمار و فن آوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به منظور جمع آوري داده هاي توليد شده در سيستم دانشگاه و پردازش آن و ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه آمار و اطلاعات و بعنوان مشاور IT رياست دانشگاه در زمينه تجهيز ، خريد ، ارتقاء و نظارت در امور نرم افزار و سخت افزار  تشكيل گرديده است.رضايت مديران ارشد دانشگاه ، كيفيت مطلوب ارايه خدمات، توانمندسازي نيروي انساني و پاسخ بهنگام و بروز به مشتريان و ايمان به كار، صداقت دركار و رضايت مشتريان از جمله باورهاي هميشگي اين مديريت مي باشد.

به دلیل حجم بالا و تخصصی بودن و ارائه بهتر خدمات به مشتریان سازمان این اداره به واحدهای زير تشكيل شده است :

واحد آمار

واحد وب سايت

واحد نرم افزار

واحد سخت افزار

واحد شبکه و زیرساخت

واحد اتوماسيون

واحد سپاس


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >