راه اندازی سامانه تغذیه بیمارستان شهدای خلیج فارس

5 ارديبهشت 1400

به نام خدا

قابل توجه همکاران محترم  بیمارستان شهدای خلیج فارس

اتوماسیون تغذیه بیمارستان شهدای خلیج فارس در مورخ 1400/2/4 راه اندازی شد.

خواهشمند است  از طريق سامانه خدمات الکترونيک تابلو اتوماسیون تغذیه درخواست مورد نظر را ثبت نماييد.

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.