ثبت مشخصات شرکت در جلسه آموزشی

جهت ثبت حضور شما در جلسه آموزشی برگزار شده، لطفا اطلاعات خود را در فرم زیر تکمیل نمائید.

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

شهرستان *

نام واحد *

نوع استخدام *

کیفیت دوره آموزشی برگزار شده چگونه است؟ *
          
تسلط مدرس بر مطالب ارائه شده چگونه است؟ *
          
پیشنهاد شما جهت ارتقا کیفیت دوره های برگزار شده چیست؟

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >