رابطین.سایت


1 دی 1401
به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش: از پژوهشگران و فناوران رابطین سایت برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تقدیر شد

 

29 دی 1400
برگزاری جلسه توانمندسازی رابطین سایت در 29 دی ماه 1400
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات جلسه آموزشی توانمندسازی رابطین سایت را برگزار نمود.

 
 
 
< >