جلسه


30 امرداد 1401
جلسه بررسی گزارشات آماری معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

 

29 دی 1400
برگزاری جلسه توانمندسازی رابطین سایت در 29 دی ماه 1400
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات جلسه آموزشی توانمندسازی رابطین سایت را برگزار نمود.

 

17 شهريور 1398
برگزاری جلسه هماهنگی تبادل الکترونیکی اسناد بیمه سلامت در 17 شهریورماه 1398

 

2 امرداد 1398
جلسه نظام ارجاع الکترونیک شهرستان دشتستان

 
 
 
< >