بازدید


10 آبان 1402
بازدید سرزده مشاور رئیس دانشگاه از اداره آمار دانشگاه
روز.آمار بازدید مشاور.رئیس.دانشگاه

 

1 آذر 1395
ره‌آورد سفر وزیر بهداشت به استان بوشهر نشست جمع بندی سفر وزیر بهداشت به استان بوشهر
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان سفر دو روزه خود به استان بوشهر در نشست جمع بندی سفر گفت: هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایده آل در بخش بهداشت و درمان هنوز کاستی‌هایی وجود دارد ولی در استان بوشهر با تمام سختی‌هایی که وجود داشته کارستان شده است

 
 
 
< >