WOL چیست؟


WOL یا همان Wake On LAN امکانی است که از طریق آن می توان کامپیوتری را از داخل یک شبکه محلی یا حتی از روی اینترنت روشن کرد.با نگاهی به تعریف فوق و همچنین نحوه عملکرد کارت شبکه (NIC :Network Interface Card) این نکته قابل ذکر است که هم مادربرد و هم کارت شبکه باید WOL را پشتیبانی کنند.

Magic Packet یا بسته جادویی، اساس کار WOL است.این بسته توسط کامپیوتر مبدأ ایجاد شده و پس از ارسال از طریق کارت شبکه باعث روشن شدن سیستم مورد نظر یا همان کامپیوتر مقصد می شود.

پشتیبانی از WOL
همانطور که اشاره شد، برای استفاده از امکان WOL هم کارت شبکه و هم مادربرد باید از این قابلیت پشتیبانی کنند.در مادربردهایی که کارت شبکه بر روی آنها به صورت Onboard وجود دارد این قابلیت تعبیه شده است و برای فعال کردن آن لازم است در بایوس مادربرد گزینه مربوط به آن تنظیم گردد.

اما در مادربردهایی که کارت شبکه Onboard ندارند، بین کارت شبکه و مادربرد یک کابل 3 رشته ای این ارتباط را برقرار می کندو Magic Packet از طریق این کابل از کارت شبکه به مادربرد منتقل می شود.
برای روشن کردن کامپیوتری در شبکه باید MAC address یا Media ََAccess Control address و IP Address کامپیتر مقصد و همچنین نرم افزار مخصوص آن را داشته باشیم.از جمله این نرم افزار ها می توان WakeOnLanGui را نام برد.

امنیت
بسته های جادویی از طریق لایه ی دوم OSI که همان data link است فرستاده می شوندو بنابراین امن نیستند و ممکن است مورد سوء استفاده ی هر شخص دیگری در همان LAN قرار بگیرند.
با استفاده از Firewall می توان در یک شبکه ی عمومی WAN از کاربران دربرابر سوء استفاده دیگران و دسترسی یافتن به Broadcast address محافظت کرد.
برخی کارت های شبکه از یک ویژگی امنیتی به نام "SecureOn" پشتیبانی می کنند.این ویژگی به کاربران این امکان را می دهد که در کارت شبکه یک پسورد 6 بایتی هگزادسیمال را نگهداری کنند.کاربران باید این پسورد را به بسته ی جادویی الحاق کنند.کارت شبکه تنها زمانی کامپیوتر مقصد را روشن می کند که MAC address و این پسورد درست باشند.

بسته جادویی Wake On LAN می تواند از طریق اینترنت نیز برای ماشین دیگری ارسال شود.که به آن Wake On WAN می گویند.در این روش که به WOL Over Internet معروف است ، بسته های جادویی مجوز عبور از داخل به خارج شبکه داخلی را ندارند.بنابراین برای خارج شدن این بسته ها از شبکه و عبور از تجهیزاتی که شبکه داخلی را با اینترنت مرتبط می سازند مانند فایروال ها و روتر ها باید تنظیماتی روی آنها صورت گیرد.

منبع :http://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN#Securityتعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >