متدولوژي RUP چیست ؟


یکی از متدولوژی های معروف دنیا که کارآئی و کارآمدی خود را در طی سالها و پروژه های مختلف اثبات کرده است متدولوژی RUP است . RUP از چهار فاز آغازین ، جزئیات ، تولید و استقرار تشکیل شده ، که با توجه به حجم پروژه می توان هر فاز را به دوره های تکراری تقسیم کرد و سیستم را در مراحل تکراری توسعه داد. این متدولوژی سیستم را بر اساس موارد استفاده سیستم برای کاربران آن توسعه می دهد و از این جهت تاکید زیادی بر درک صحیح نیازمندیها و مدیریت آن ها دارد.
متدولوژی های ساخت یافته ، طی سال ها برای انجام انواع پروژه ها مورد استفاده قرارگرفته بود.مهمترین مشکل این متدولوژی ها ،پیاده سازی آن در محیط واقعی و دنیای شی گرا است و مشتری تا انتهای کار، نمی تواند نسخه عملی و کاربردی از سیستم را ببیند .در RUP که مبتنی بر تحلیل و طراحی شیء گراست ، دوره زندگی یک نرم افزار به چندین سیکل شکسته می شود کـه هـر سـیکل بـر روی یک نسل جدید از محصول کار می کند و در طول پروژه چندین نسخه از محصول را مشاهده کرده و درباره آن نظر می دهد .مهمترین مزیت تکراری و تکاملی بودن RUP کاهش ریسک انجام پروژه است ، چرا که ریسک ها در ابتدای پروژه شناسایی شده و تیم درصدد رفع آن بر می آید و از این جهت برای پروژه های بزرگ و با امکان ریسک بالا مناسب است، البته برای پروژه های کوچک نیز می توان آن را سفارشی کرده و مورد استفاده قرار داد.تعداد بازدید:   ۳

برگشت

< >