تفاوت هاي اكشن اسكريپت و جاوا اسكريپت ؟


اكشن اسكريپت بسيار شبيه به هسته زبان برنامه نويسي جاوا اسكريپت است . نيازي به دانستن جاوا اسكريپت براي ياد گيري اكشن اسكريپت نيست ، اما با دانستن آن ، اكشن اسكريپت براي شما كمي آشنا خواهد بود .

انجمن شركت هاي كامپيوتري اروپا ECMA در سند رسمي شماره 262 خود جاوا اسكريپت و طرز استفاده استاندارد هاي آن را ثبت نموده است و اكشن اسكريپت نيز بر پايه آن سند پايه ريزي شده است .

چندي از تفاوت هاي اكشن اسكريپت و جاوا اسكريپت :

اكشن اسكريپت از آبجكت هاي سمت سرور مانند Browser, window ,anchor پشتيباني نمي كند .

اكشن اسكريپت بطور كامل از آبجكت هاي داخلي جاوا اسكريپت پشتيباني نميكند .

اكشن اسكريپت از بعضي ساختارهاي دستوري پشتيباني ميكند كه در جاوا اسكريپت ممنوع است ( بطور مثال ifFrameloaded و اسلش ها) و جاوا اسكريپت نيز بعضي از سينتكس هاي خاص خود را دارد .مانند try , catch , throw , statement lables

اكشن اسكريپت از فانكشن ساز هاي جاوا اسكريپت پشتيباني نميكند .

در جاوا اسكريپت مقدار بازگشتي داده هاي undefined همان undefined است . اما در اكشن اسكريپت مقدارش “” ميشود(یعنی تهی) .

در اكشن اسكريپت مقدار تعيين نشده در متغير هاي عددي NaN است . اما در مقدار تعيين نشده ها در عبارات وو متغير هاي عددي صفر است .

در جاوا اسكريپت وقتي يك رشته نوع بولين دارد و طول رشته غير از صفر باشد ،نتيجه آن true است و اگر طول رشته صفر باشد مقدارش false ميشود . در اكشن اسكريپت رشته به عدد تبديل ميشود . اگر عدد غير صفر بود مقدار true ميدهد وگر نه مقدار false خواهد شد .


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >