تلاش برای استفاده از کابل مسی در IEEE802.3ae به کجا رسید ؟


از سال 2002 ، استانداردIEEE802.3ae نيز انتقال داده با سرعت 10 گيگابيت بر ثانيه را روي کابل هاي فيبر نوري فراهم کرده است.
البته روش هاي کدگذاري و همچنين طول فيزيکي ارتباط متفاوت است تا نيازهاي گوناگون در کاربردهاي مختلف تامين گردد. طول فيزيکي اين ارتباط از 65 متر تا 40 کيلومتر است.
روش هاي رمزگذاري داده ها نيز سرعت هاي 10/3 و 9/953 گيگابيت بر ثانيه را فراهم مي کنند.
از اينها گذشته از سال 2004 استاندارد 10GBase-CX4 يا IEEE802.3ak نيز ارائه شده که اين آهنگ انتقال بالا را روي کابل هاي مسي فراهم مي کند. اما براي آن کار کابل هاي ويژه اي با هشت زوج سيم لازم است که حداکثر طول آن هم 15 متر بايد باشد. اين روش براي ارتباط دو Rack نزديک هم ، مناسب است.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >