آيا ويندوز از SLIP پشتيبانی می کند يا نه؟


امروزه تعداد بيشتری از سيستم های عامل نظير لينوکس و ويندوز نيز از آن حمايت می نمايند . در حال حاضر استفاده از پروتکل SLIP نسبت به PPP بمراتب کمتر است . PPP نسبت به SLIP دارای مزايای متعددی است امکان مبادله اطلاعات به صورت همزمان و غير همزمان .
در پروتکل SLIP صرفا" امکان مبادله اطلاعات به صورت همزمان وجود دارد . ارائه امکانات لازم به منظور تصحيح خطاء


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >