اولین صفحه وب توسط چه کسی و در چه سالی راه اندازی شد؟


بیست سال پیش در سال ۱۹۹۱ بود که اولین صفحه وب راه اندازی شد.
تیم برنرز لی محقق آزمایشگاه سرن در اروپا اولین کسی بود که با همکاری چند دانشمند و محقق دیگر توانست ایده به اشتراک گذاری اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای و با استفاده از مفهوم نوظهوری به نام مرورگر وب را عملی کند. 
این صفحه وب بر روی یک کامپیوتر NeXT و در شبکه کامپیوتری اروپایی تحقیقات اتمی CERN قرار داشت.
اولین مرورگر وب به نام موزاییک را اختراع کرد که ساختار بسیار ساده ای داشت.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >