کمیته وب سنجی

1401/8/11 0:0

کمیته وب سنجی:

 بررسی شاخص های وبومتریک و تاثیر آن در رتبه وبومتریک دانشگاه

بررسی چالش های موجود و ارتقاء رتبه وبومتریک دانشگاه

برگزاری جلسات آموزشی جهت ارتقا دانش رابطین سایت

تهیه دستورالعمل فرم وبسنجی جهت بررسی دامنه های زیر مجموعه

تشکیل تیم داوری جهت وبسنجی دامنه های سایت

انجام وبسنجی تمامی دامنه های وب سایت و تعیین رابطین برتر

اعلام رتبه بندی دامنه های دانشگاه بر اساس وبسنجی انجام شده در هفته پژوهش

شناسایی واحدهای غیرفعال و اعلام کتبی به آنها جهت بروزرسانی سایت مربوطه

 

دبیر کمیته : مهندس اعظم حمادی

اعضاء کمیته:

مهندس بشرا عباسکی

مهندس مریم شبل حکما بوشهری نژاد

زینب شادنیا

مریم قنواتی

کلمات کلیدی:
کمیته     وب.سنجی     اعضاء.کمیته    

تاریخ بروز رسانی:   12 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >