کمیته سپاس (پرونده الکترونیک سلامت)

1401/8/11 0:0

کمیته سپاس (پرونده الکترونیک سلامت):


نظارت بر روند ارسال اطلاعات در بیمارستان ها

تهیه و بررسی گزارشات سرویس های مربوط به پرونده الکترونیک سلامت

  بررسی و نظارت بر فرآیند ثبت پرونده الکترونیک سلامت در بیمارستان ها

پیگیری اجرای سرویس های مربوط به پرونده الکترونیک سلامت از جمله استحقاق سنجی، نسخه الکترونیک، نظام ارجاع الکترونیک، اصالت سنجی دارو و تجهیزات پزشکی، رسیدگی الکترونیک پرونده ها و ...

اصلاح و رفع مشکلات موجود در سیستم پرونده الکترونیک سلامت

  آموزش و استفاده از سیستمهای داشبورد مدیریتی و SRM

نظارت بر توسعه و استقرار سیستم‌های HIS

بررسی زیرساخت فنی (سخت‌افزارها و شبکه ارتباطی) پیاده سازی و اجرای ملزومات سپاس

  پیگیری جهت پیاده سازی دستورالعملها و آیین نامه های ابلاغی طرح پرونده الکترونیکی سلامت

پیاده سازی سرویس های پرونده الکترونیکی سلامت

پیگیری راه اندازی طرح های سپاس از جمله رسیدگی اسناد بستری، نسخه الکترونیک، اصالت سنجی و ...

پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی سرورهای داده پرونده الکترونیکی سلامت

فرهنگسازی در حوزه پرونده الکترونیکی سلامت

آموزش مخاطبان، ذینفعان و کاربران عمومی و تخصصی در حوزه سپاس

پیگیری اقدامات لازم جهت راه‌اندازی داشبورد مدیریتی سپاس

 پایش دوره‌ای بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه

 

دبیر کمیته : مهندس بسرا عباسکی

اعضاء کمیته : کارشناسانمعاونت های درمان و بهداشتی و غذا و دارو


کلمات کلیدی:
کمیته     سپاس     پرونده.الکترونیک.سلامت     اعضاء.کمیته    

تاریخ بروز رسانی:   11 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >