کمیته پورتال

1401/8/11 0:0

کمیته پورتال دانشگاه:

 بررسی امکانات پورتال و شناسایی نیازهای جدید جهت ارائه آن بر روی پورتال

پیگیری جهت رفع مشکلات گزارش شده بر روی پورتال

آموزش و ارتقا سطح دانش رابطین سایت در جهت نحوه کار با پنل مدیریت سایت

تعیین سطوح دسترسی کاربران جهت رابطین سایت

ایجاد نام کاربری اساتید جهت درج مستندات علمی و تکمیل پروفایل اساتید

طراحی و تدوین چارچوب کلی درج محتوا بر روی وبسایت

تدوین فرم قبول مسئولیت سایت جهت رابطین سایت

نظارت و کنترل محتواهای درج شده بر دامنه های زیرمجموعه

 شناسایی واحدهای غیرفعال و اعلام کتبی به آنها جهت بروزرسانی سایت مربوطه

تعیین چارچوب و قالب پیشنهادی برای واحدهای کاری مختلف از جمله بیمارستان ها و شبکه ها (شامل تعریف منوها، معرفی مدیریت، معرفی واحدهای

زیرمجموعه، معرفی کارشناسان، فرم های واحد، معرفی خدمات واحد، تماس با ما و ...

 دبیر کمیته : مهندس مریم شبل حکما بوشهری نژاد

اعضاء کمیته : 

مهندس بشرا عباسکی

مهندس فاطمه دریاپور

 

کلمات کلیدی:
کمیته     پورتال     اعضاء.کمیته    

تاریخ بروز رسانی:   12 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >