کمیته آموزش

1401/8/11 0:0

کمیته آموزش :

با توجه به اهمیت ارتقا دانش، آگاهی و تاثیر آن در ارتقا عملکرد کارکنان در حوزه آمار و فناوری اطلاعات، کمیته آموزش در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تشکیل گردید تا ضمن پیگیری و تصویب دوره های آموزشی تخصصی و عمومی با برگزاری دوره های آموزشی مرتبط گامی جهت ارتقا و بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه بردارد.

بررسی نیازهای آموزشی و تعیین دوره های آموزشی جهت کارشناسان مدیریت

بررسی نیازهای آموزشی و تعیین دوره های آموزشی جهت کارکنان دانشگاه در راستای ارتقا فرهنگ آمار و فناوری اطلاعات

پیگیری و تصویب عناوین دوره های آموزشی تخصصی و عمومی قابل ارائه

ثبت نام کارشناسان متقاضی در سامانه آموزشی وزارت بهداشت جهت شرکت در دوره های تخصصی حوزه آمار و فناوری اطلاعات

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت کارشناسان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت رابطین آمار و فناوری اطلاعات شهرستان ها

برگزاری دوره های عمومی آموزشی آمار و فناوری اطلاعات جهت کارکنان دانشگاه در قالب برگزاری دوره های آموزشی هفتگی ITCLUB

تهیه فهرستی از تخصص افراد جهت تشکیل بانک اطلاعات مدرسان در حوزه فناوری اطلاعت

شناسایی دوره های تخصصی مرتبط با شغل جهت شرکت در دوره های خارج از دانشگاه

شرکت در همایش ها، نمایشگاه ها و جلسات آموزشی مرتبط با زمینه شغلی

ارتباط با سایر دانشگاه ها جهت برگزاری دوره های آموزشی مشترک

 

دبیر کمیته : مهندس اعظم حمادی

اعضاء کمیته : 

مهندس بشرا عباسکی

مهندس فاطمه دریاپور

مهندس مریم شبل حکما بوشهری نژاد

سیده سارا فرهی

 

 

کلمات کلیدی:
کمیته.آموزش     شرح.وظایف     اعضاء.کمیته    

تاریخ بروز رسانی:   12 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >