برنامه استراتژیک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات سال 1398

1396/3/9 0:0
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

 

برنامه استراتژيک مدیریت آمار و فن‌آوري اطلاعات

 

مدیریت آمار و فن آوري اطلاعات

مدیریت آمار و فن آوري اطلاعات به منظور جمع آوري داده هاي توليد شده در سيستم دانشگاه و پردازش آن و ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه آمار و اطلاعات و بعنوان مشاور IT رياست دانشگاه در زمينه تجهيز ، خريد ، ارتقاء و نظارت در امور نرم افزار و سخت افزار  تشكيل گرديده است.رضايت مديران ارشد دانشگاه ، كيفيت مطلوب ارايه خدمات، توانمندسازي نيروي انساني و پاسخ بهنگام و بروز به مشتريان و ايمان به كار، صداقت دركار و رضايت مشتريان از جمله باورهاي هميشگي اين مديريت مي باشد.

حوزه فناوری اطلاعات


ماموريت هاي اصلي

• احصا و بهبود فرایندها در حوزه نرم‌افزاری در سطح سازمان
• به کارگیری و استقرار استانداردهای مصوب وزارت بهداشت در بخش‌های مختلف حوزه سلامت
• فراهم سازی زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای ارائه خدمات الکترونیک
• نظام‌مند کردن سیستم‌های نرم‌افزاری سازمانی
• ارائه و توسعه خدمات الکترونیک
• توسعه و مدیریت پورتال سازمانی
• توسعه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس)
• پایش و نظارت بر عملکرد مراکز و سامانه های حوزه سلامت

ارزشها
•  کار تيمي
•  مشارکت
•  مشتري محوري
•   بهبود مستمر

هدف کلی
•    تحلیل وضعیت موجود مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
•    ارتقاء و بهبود فرآیندهای موجود در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
•    تدوین سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و تنظیم فعالیت‌های مربوط به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طی 5 سال آینده
•    توسعه مستمر زیر ساخت‌های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
•    شناسایی و تقویت استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در جهت تامین امنیت اطلاعات دانشگاه

اهدف فرعی
•    اصلاح نظام جاری سیستم‌های اطلاعاتی
•    بهبود فرایندهای کاری و توسعه خدمات الکترونیک
•    توسعه میز خدمت الکترونیک دانشگاه بر بستر پورتال سازمانی
•    توانمندسازی نیروی انسانی متخصص
•    تعیین نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
•    تقویت استفاده از ارتباطات الکترونیکی
•    امکان‌سنجی و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و شبکه‌ها در دانشگاه در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار
•    برقراری ارتباط سریع، پایدار، ایمن و مقرون به صرفه با اینترنت
•    اتصال بیمارستان‌های غیروابسته به سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس)
•    راه‌اندازی سرویس‌های مربوط به سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس)
•    فرآهم آوردن زیرساخت‌های مناسب جهت ارائه خدمات آموزشی از راه دور و نشر الکترونیک
•    تأکید بر هویت الکترونیکی دانشگاه و شناساندن دانشگاه
•    گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در کلیه فعالیت‌های دانشگاه
•    پیاده‌سازی سیستم مدیریت اطلاعات
•    تهیه تجهیزات مناسب ارتباطات
•    نظارت بر برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس
•    ارتقاء رتبه وبومتریک دانشگاه
•    توسعه وب‌سایت دانشگاه و تبدیل آن به یک وب‌سایت پویای ارائه اطلاعات

فرصت ها
•    اهمیت پروژه سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان (سپاس) در سطح وزارت
•    وجود سامانه‌های یکپارچه اداری مالی (سامانه خدمات الکترونیک دانشگاه)
•    وجود پورتال جامع و امکان ایجاد دامنه برای هر واحد سازمانی
•    وجود سیستم یکپارچه مکاتبات اداری در کلیه واحدهای زیرمجموعه دانشگاه
•    تشکیل جلسات کمیته دولت الکترونیک
•    ایجاد شناسنامه خدمات و درج در میز خدمت الکترونیک دانشگاه
•    مستعد بودن محيط داخلي براي بهره‌گيري از تكنولوژي اطلاعاتي
•    افزایش آگاهي عمومي نسبت به ارزش اطلاعات
•    افزایش توجه کارکنان، اساتيد و دانشجویان به استفاده كاربردي از فن‌آوري اطلاعات
•    اهميت مدیران دانشگاهی براي مراكز تصميم‌گير
•    تمايل مديران نسبت به كاربرد اطلاعات در مديريت
•    حمایت ریاست دانشگاه از پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات
•    وجود قراردادهای پشتیبانی نرم‌افزارهای خریداری شده
•    تهیه شناسنامه نرم‌افزاری کلیه سامانه‌های دانشگاهی
•    امکان پشتیبان‌گیری از کلیه نرم‌افزارها
•    تهیه داشبوردهای مدیریتی از اطلاعات
•    ارتباط بهینه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در ستاد با مراکز زیرمجموعه
•    پایش و نظارت بر ارتباط بهینه مراکز ارائه خدمات سلامت با نود سپاس دانشگاه
•    امکان تعامل درون سازمانی با استفاده از نرم‌افزار پشتیبان آنلاین
•    توسعه شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی

 تهدیدها
•    وضعيت آگاهي عمومي نسبت به اهمیت نقش آمار و اطلاعات در تصميم‌گيري
•    عدم بهره‌گيري بهينه مديران از آمار و اطلاعات در تصميم‌گيري
•    عدم هماهنگی‌های لازم جهت راه‌اندازی سیستم‌های نرم‌افزاری در واحدهای زیرمجموعه
•    عدم اطمينان از اعتبار و گزارشات آمار و اطلاعات توليد شده (مشتريان داخلي)
•    عدم اطمينان از اطلاعات دريافتي توسط مراجع ذيصلاح (مشتريان خارجي)
•    مشخص نبودن نيازهاي اطلاعاتي قبل از توليد اطلاعات
•     عدم سرمايه‌گذاري لازم جهت ارتقا امنيت اطلاعات
•    عدم سرمايه‌گذاري لازم جهت ارتقا و بروزرسانی تجهیزات
•    عدم تخصیص مالی و منابع لازم جهت اجرای پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات
•    عدم پرداخت‌های منظم مالی جهت پشتیبانی نرم‌افزارهای سازمانی
•    عدم توجه به کمبود منابع انسانی در حوزه آمار و فناوری اطلاعات
•    عدم تشکیل شورای فناوری اطلاعات دانشگاه
•    عدم برگزاری دوره‌های تخصصی جهت کارکنان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
•    عدم هماهنگی در تهیه نرم‌افزارهای برخی از واحدهای زیر مجموعه


حوزه آمار

آمار و اطلاعات پایه و اساس هر تحقیق، پژوهش، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است به همین  جهت برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به داده‌های آماری ویژه‌ای نیاز دارند که بر اساس آنها تحلیل‌های خرد و کلان را شکل دهند. تحلیل وضعیت موجود و پیش‌بینی وضعیت آینده در بخش‌های مختلف جامعه مستلزم داده‌های آماری دقیق، جامع و به روز است؛ بنابراین آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است. مستندسازی سوابق آمارهای رسمی و تهیه راهنماها، پرسشنامه‌ها و نتایج طرح‌های آماری رسمی مربوط به گذشته علاوه برآنکه به روشن‌تر شدن حافظه تاریخی هر ملت نسبت به گذشته خویش کمک می‌نماید، می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران با شبیه‌سازی شرایط اجتماعی و اقتصادی گذشته آثار برنامه‌ها و سیاست‌های دردست اجرا را پیش‌بینی نماید، از اینرو شناخت گذشته دارای اهمیتی برابر با شناخت وضیعت حاضر است. در سطح دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدامات زيادی در جهت توليد و نشر داده‌ها صورت گرفته که اکثراً بصورت مستقل انجام می‌شود.

اهداف
•    سازماندهی مديريت گردش آمار و اطلاعات
•    توانمند سازی توليدکنندگان آمار و اطلاعات و ارتقاء فرهنگ آماری مصرف‌کنندگان
•    استقرار و ساماندهی نظام آمارهای ثبتی
•    به کارگيری و توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات و ايجاد پايگاه‌های اطلاعات آماری
•    توسعه پژوهش‌های آماری

فرصت ها
•    وجود نيروهای انسانی پرتلاش و جوان
•    همکاری و تلاش رابطین آمار مبنی بر يکسان‌سازی آمارها
•    تهیه برنامه جامع عملیاتی حوزه آمار
•    تهیه و انتشار سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به صورت چاپی و الکترونیکی
•    همكاري و مشاركت در طرح سامانه يكپارچه نظام اطلاعات سلامت ايران در وزارت متبوع (سيناسا)
•    تهیه گزارش از  برنامه پرسنلی در سطح دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و واحدهای تابعه
•    انجام پایش سالیانه به منظور کنترل و نظارت بر روند جمع‌آوری اطلاعات
•    احساس نياز روز افزون به استفاده از آمار و اطلاعات صحيح و بهنگام در دانشگاه
•     وجود اپلیکیشن موبایل به منظور در دسترس قرار دادن اطلاعات سلامت استان در اختیار عموم شهروندان
•    به روز رسانی فصلی اپلیکیشن سلامت
•    تعامل  برون سازمانی با سایر ادارات استان
•     تهیه شاخص های هیئت امنا و ارسال به دبیرخانه هیئت امنا
•     تهیه داشبوردهای مدیریتی در جهت فرهنگسازی استفاده مدیران از آمار
•    آمادگی بخش‌های دانشگاهی برای تغيير در سيستم جمع‌آوری اطلاعات
•     ادغام اداره آمار با واحد IT زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه
•     طبق آیین نامه نظارت بر ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاه‌های اجرایی کشور مصوب جلسه مورخ 3/6/1387 شورای عالی آمار ، بایستی تمهیدات لازم برای استقرار نظام آمارهای ثبتی در دستگاه‌های دولتی فراهم گردد.

تهدید ها
•    عدم وجود کمیته آماری در دانشگاه
•    عدم وجود هماهنگی‌های درون بخشی در زمينه جمع‌آوری و نشر اطلاعات
•    طولانی شدن فرآیند جمع‌آوری اطلاعات در برخی از واحدهای تابعه
•    کمبود وسيله نقليه جهت کنترل و نظارت بر روند جمع‌آوری اطلاعات
•    عدم توجه کافی مديران در به کاربردن آمار و ارقام در برنامه‌ريزی‌ها و تصميم‌گيری‌ها
•    عدم سيستم صحيح روند جمع‌آوری اطلاعات در سطح دانشگاه و واحدهای تابعه
•    عدم وجود سیستم یکپارچه آماری
•    وجود سیستم‌های مختلف و موازی جهت جمع آوری اطلاعات و آمار
•    طولانی شدن فرآیند پاسخگویی بین واحدهای ستادی و محیطی
•    عدم تعريف يکسان و جامع در زمينه مفاهيم و اقلام آماری
•    عدم برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی جهت پرسنل مربوطه
•    عدم وجود مستندات مربوط به تمامی فرایندهای آماری در سطوح مختلف دانشگاه
•    عدم دسترسی به پايگاه‌های اطلاعاتی آماری مناسب در واحدهای تابعه دانشگاه
•    عدم سرمايه‌گذاری دانشگاه در بخش پژوهش‌های آماری
•    عدم تشکل خاص جهت شناسائی نيازهای پژوهشی آماری
•    عدم وجود کمیته تحقیقاتی در اداره آمار

کلمات کلیدی:
برنامه     استراتژیک     آمار     فناوری.اطلاعات    

تاریخ بروز رسانی:   12 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >