مدیریت

 
1
مدیریت استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی مدیریتی کسب وکار است که به کسب وکارها کمک میکندتا اهداف سازمانی و اقدامات و فعالیتهای لازم را برای رسیدن به آن به اشتراک بگذارند.


آموزش دوره سيستم مديريت اطلاعات سلامتمدیریت پایگاه داده - 18 مهرماه 13971
< >