اداره آمار


 

معرفي اداره آمار :

آمار و اطلاعات پایه و اساس هر تحقیق، پژوهش، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است به همین  جهت برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به داده‌های  آماری ویژه‌ای نیاز دارند که بر اساس آنها تحلیل‌های خرد و کلان را شکل دهند. 
تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده در بخش‌های مختلف جامعه مستلزم داده‌های آماری دقیق، جامع و به روز است؛ بنابراین آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است.
بدین منظور اداره آمار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سال 1372 به طور رسمی و مستمر فعالیت خود را آغاز کرد که به مدت 8 سال از تاریخ تأسیس آن زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه و پس از آن تا سال 1386زیر نظر مدیریت پژوهشی بوده و هم اکنون باری دیگر با عنوان اداره آمار در مدیریت آمار و فن‌آوری اطلاعات زیر نظر مستقیم ریاست محترم دانشگاه در حال انجام فعالیت می‌باشد.


چارت سازمانی اداره آمار
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >