برنامه استراتژیک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات سال 1396

1396/3/9 0:0
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

 

برنامه استراتژيک مدیریت آمار و فن‌آوري اطلاعات

 

مدیریت آمار و فن آوري اطلاعات

مدیریت آمار و فن آوري اطلاعات به منظور جمع آوري داده هاي توليد شده در سيستم دانشگاه و پردازش آن و ارايه خدمات مشاوره اي در زمينه آمار و اطلاعات و بعنوان مشاور IT رياست دانشگاه در زمينه تجهيز ، خريد ، ارتقاء و نظارت در امور نرم افزار و سخت افزار  تشكيل گرديده است.رضايت مديران ارشد دانشگاه ، كيفيت مطلوب ارايه خدمات، توانمندسازي نيروي انساني و پاسخ بهنگام و بروز به مشتريان و ايمان به كار، صداقت دركار و رضايت مشتريان از جمله باورهاي هميشگي اين مديريت مي باشد.

حوزه فناوری اطلاعات


ماموريت هاي اصلي

• ارايه خدمات فناوري اطلاعات به کاربران در سطح سازمان
• ارايه خدمات مربوط به مکانيزاسيون فرايندهاي واحد هاي مختلف تحت پوشش سازمان
• فراهم آوردن بستر ارتباط الکترونيکي براي واحد هاي مختلف تحت پوشش
• ارايه خدمات اتوماسيون اداري به کليه واحد هاي تحت پوشش
• بررسي و نظارت بر اجراي پروژه هاي IT در سطح دانشگاه
• ارايه خدمات اينترنت به کاربران در سطح سازمان
• ارايه دسترسی به منابع اطلاعاتی به اعضا هيات علمي جهت استفاده در منزل
• توانمند سازي کاربران سازمان جهت استفاده از امکانات فناوري اطلاعات
• ارايه خدمات اطلاع رساني در زمينه علوم پزشکي به عموم مردم جهت بالابردن سطح سلامت در جامعه
• ارايه خدمات اطلاع رساني به کاربران عرصه سلامت
• ارايه خدمات اطلاع رساني به دانشجويان علوم پزشکي
• نظارت بر طراحي و توسعه وب سايتهاي واحد هاي تحت پوشش دانشگاه

ارزش ها

• کار تيمي
• مشارکت
• مشتري محوري
• بهبود مستمر

هدف کلی

• تحلیل وضعیت موجود مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
• ارتقاء و بهبود فرآیندهای موجود در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
• تدوین سیاستگذاری ، برنامه ریزی، هدایت و تنظیم فعالیت های مربوط به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طی 5 سال آینده
• توسعه مستمر زیر ساخت های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
• شناسایی و تقویت استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی در جهت تامین امنیت اطلاعات دانشگاه

اهدف فرعی

• اصلاح نظام جاری سیستم های اطلاعاتی
• توانمندسازی نیروی انسانی متخصص
• تعیین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری
• تقویت استفاده از ارتباطات الکترونیکی
• امکان سنجی و یکپارچه سازی سیستم ها و شیکه ها در دانشگاه در زمینه سخت افزار و نرم افزار
• ایجاد شبکه فیبر نوری دانشگاه بعنوان شبکه ارتباطی مادر
• برقراری ارتباط شبکه های محلی ، دانشکده ها ، بیمارستانها و ساختمانهای دانشگاه به شبکه ارتباطی مادر دانشگاه
• برقراری ارتباط سریع ، پایدار، ایمن و مقرون به صرفه با اینترنت
• فرآهم آوردن زیرساختهای مناسب جهت ارائه خدمات آموزشی از راه دور و نشر الکترونیک
• تأکید بر هویت الکترونیکی دانشگاه و شناساندن دانشگاه
• گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات در کلیه فعالیت های دانشگاه
• پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات
• تهیه تجهیزات مناسب ارتباطات
• توسعه وب سایت دانشگاه و تبدیل آن به یک وب سایت پویای ارائه اطلاعات

تهدیدها

• وضعيت آگاهي عمومي نسبت به نقش آمار و اطلاعات در تصميم گيري
• عدم بهره گيري بهينه مديران از آمار و اطلاعات در تصميم گيري
• عدم اطمينان از اعتبار و گزارشات آمار و اطلاعات توليد شده ( مشتريان داخلي )
• عدم اطمينان از اطلاعات دريافتي توسط مراجع ذيصلاح ( مشتريان خارجي )
• مشخص نبودن نيازهاي اطلاعاتي قبل از توليد اطلاعات
• عدم سرمايه گذاري لازم جهت ارتقا امنيت اطلاعات
• عدم سرمايه گذاري لازم جهت ارتقا و بروزرسانی تجهیزات
• عدم توجه به کمبود منابع انسانی در حوزه آمار و فناوری اطلاعات

فرصت ها

• آگاهي عمومي نسبت به ارزش اطلاعات
• ميزان توجه محققين و اساتيد به استفاده كاربردي از آمار و فن آوري اطلاعات
• استعداد محيط داخلي براي بهره گيري از تكنولوژي اطلاعاتي
• وجود مشتريان خارجي در سطح وزارت و سازمان هاي بيروني طرف آمار و انفورماتيك
• اهميت دانشگاه براي مراكز تصميم گير
• تمايل مديران نسبت به كاربرد اطلاعات در مديريت
• رياست دانشگاه، پيگير پيشرفتهاي فناوري اطلاعات سازمان بوده و از پروژه هاي IT حمايت مي کند.
• سازمان براي پشتيباني و نگهداري نرم افزارهاي خريداري شده، در واحد هاي مختلف اقدام به عقد قراردادهاي خدمات پشتيباني به صورت ساليانه مي نمايد.


حوزه آمار

آمار و اطلاعات پایه و اساس هر تحقیق، پژوهش، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است به همین  جهت برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به داده‌های آماری ویژه‌ای نیاز دارند که بر اساس آنها تحلیل‌های خرد و کلان را شکل دهند. تحلیل وضعیت موجود و پیش‌بینی وضعیت آینده در بخش‌های مختلف جامعه مستلزم داده‌های آماری دقیق، جامع و به روز است؛ بنابراین آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است. مستند سازی سوابق آمارهای رسمی و تهیه راهنماها، پرسشنامه‌ها و نتایج طرح‌های آماری رسمی مربوط به گذشته علاوه برآنکه به روشن‌تر شدن حافظه تاریخی هر ملت نسبت به گذشته خویش کمک می‌نماید، می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران با شبیه‌سازی شرایط اجتماعی و اقتصادی گذشته آثار برنامه‌ها و سیاست‌های دردست اجرا را پیش‌بینی نماید، از اینرو شناخت گذشته دارای اهمیتی برابر با شناخت وضیعت حاضر است. در سطح دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدامات زيادی در جهت توليد و نشر داده‌ها صورت گرفته که اکثراً بصورت مستقل انجام می‌شود.

اهداف

• سازماندهی مديريت گردش آمار و اطلاعات
• توانمند سازی توليدکنندگان آمار و اطلاعات و ارتقاء فرهنگ آماری مصرف‌کنندگان
• استقرار و ساماندهی نظام آمارهای ثبتی
• بکارگيری و توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات و ايجاد پايگاه‌های اطلاعات آماری
• توسعه پژوهش‌های آماری

فرصت ها

• وجود نيروهای انسانی پرتلاش و جوان
• همکاری و تلاش رابطین آمار مبنی بر يکسان‌سازی آمارها
• تهیه برنامه جامع عملیاتی
• مدیریت پورتال دانشگاه
• تهیه و انتشار سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بصورت چاپی و الکترونیکی
• همكاري و مشاركت در طرح سامانه يكپارچه نظام اطلاعات سلامت ايران در وزارت متبوع (سيناسا)
• وجود نود سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت) دانشگاه
• تهیه گزارش از  برنامه پرسنلی در سطح دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و واحدهای تابعه
• انجام پایش سالیانه به منظور کنترل و نظارت بر روند جمع‌آوری اطلاعات و صحت داده‌های آماری
• تهیه داشبوردهای مدیریتی اطلاعات سلامت استان (شامل درمانگاه‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، پرتونگاری، داروخانه‌ها، توانبخشی)
• تهیه داشبوردهای مدیریتی اطلاعات اعضاء هیئت علمی
• تهیه داشبوردهای مدیریتی اطلاعات دانشجویان
• تهیه داشبوردهای مدیریتی اطلاعات پرسنلی
• احساس نياز روز افزون به استفاده از آمار و اطلاعات صحيح و بهنگام در دانشگاه
• وجود تهیه اپلیکیشن موبایل به منظور در دسترس قرار دادن اطلاعات سلامت استان در اختیار عموم شهروندان
• امکان تعامل درون سازمانی با استفاده از نرم افزار پشتیبان آنلاین
• تعامل  برون سازمانی با سایر ادارات استان
• ارائه پس خوراند مناسب متناسب با داده های جمع آوری شده به طور کل: سالنامه ، اپلیکیشن سلامت موبایل و ....
• تهیه شاخص های هیئت امنا و ارسال به دبیرخانه هیئت امنا
• تهیه داشبوردهای مدیریتی در جهت فرهنگسازی استفاده مدیران از آمار
• طبق آیین نامه نظارت بر ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاه‌های اجرایی کشور مصوب جلسه مورخ 3/6/1387 شورای عالی آمار ، بایستی تمهیدات لازم برای استقرار نظام آمارهای ثبتی در دستگاه‌های دولتی فراهم گردد.
• آمادگی بخش‌های دانشگاهی برای تغيير در سيستم جمع‌آوری اطلاعات
• توسعه شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی
• وجود شبکه اينترنت
• وجود سايت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
• ادغام اداره آمار با واحد IT زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه
• وجود داشبورد مدیریت اطلاعات دانشگاه
• به روز رسانی فصلی اپلیکیشن سلامت
• وجود پایگاه‌های سلامت

تهدید ها

• عدم وجود کمیته آماری در دانشگاه
• عدم وجود هماهنگی‌های درون بخشی در زمينه جمع‌آوری و نشر اطلاعات
• طولانی شدن فرآیند جمع‌آوری اطلاعات در برخی از واحدهای تابعه
• عدم وجود اتوماسیون آماری
• کمبود وسيله نقليه جهت کنترل و نظارت بر روند جمع‌آوری اطلاعات
• عدم توجه کافی مديران در بکاربردن آمار و ارقام در برنامه‌ريزی‌ها و تصميم‌گيری‌ها
• عدم سيستم صحيح روند جمع‌آوری اطلاعات در سطح دانشگاه و واحدهای تابعه
• طولانی شدن فرآیند پاسخگویی بین واحدهای ستادی و محیطی
• عدم وجود سیستم یکپارچه آماری
• وجود سیستم‌های مختلف و موازی جهت جمع آوری اطلاعات و آمار
• عدم وجود پایگاه جامعی جهت یکپارچه سازی آمار و اطلاعات
• عدم تعريف يکسان و جامع در زمينه مفاهيم و اقلام آماری
• عدم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت پرسنل مربوطه
• عدم وجود مستندات مربوط به تمامی فرایندهای آماری در سطوح مختلف دانشگاه
• عدم دسترسی به پايگاه‌های اطلاعاتی آماری مناسب در واحدهای تابعه دانشگاه
• عدم وجود اتوماسیون آماری جامع در دانشگاه
• عدم سرمايه‌گذاری دانشگاه در بخش پژوهش‌های آماری
• عدم تشکل خاص جهت شناسائی نيازهای پژوهشی آماری
• عدم برگزاری دوره‌های تخصصی در جهت انجام تحقیقات پژوهشی
• عدم وجود کمیته تحقیقاتی در اداره آمار

 

کلمات کلیدی:
برنامه     استراتژیک     آمار     فناوری.اطلاعات    
تعداد بازدید:   ۳۴۰

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >