معرفی واحد سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS

1394/7/14 0:0

واحد مدیریت سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) از واحدهای زيرمجموعه مديريت آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات حوزه رياست می باشد . وظيفه اصلی این واحد مدیریت , توسعه و پشتیبانی نرم افزار سيستم اطلاعات بستري و سرپائي بيمارستاني(HIS) در واحدهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد . از دیگر وظایف این واحد نظارت بر خرید نرم افزارهای درمانی مرتبط به HIS , نيازسنجي واحدهاي مختلف دانشگاه , نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد وپیگیری امور مربوط به توسعه و پشتیبانی پرونده الکترونیک سپاس می باشد .

سيستم اطلاعات بيمارستاني(HIS)

بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی از اوایل دهه 1980 بسمت اتوماسیون سیستم اطلاعات بیمارستانی حرکت کرده‌اند. این سیستم تاکنون دچار تحول و پیشرفت چشمگیری شده است، بطوریکه از یک سیستم فاقد انسجام درونی به یک سیستم منسجم و دارای محوری بنام پرونده پزشکی الکترونیکی (EMR) تبدیل شده است .
استفاده از HISاز سال 1378 در ایران مطرح گردید و قرار شد برای اولین بار در بیمارستانهای شاهرود، مشهد، یزد، و زنجان بصورت طرح پایلوت راه‌اندازی شود.

 


   
تعداد بازدید:   ۱۸۷

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >